Ra mắt vào năm 2019, nhưng đến nay dòng sản phẩm giày Bitis Hunter Street Collab với nghệ sĩ Việt…