Hoodie là item đang giữ chỗ đứng “uy tín” trong lòng người yêu phong cách này. Tham khảo bài viết…