Mùa lạnh đã hết nên công việc cất những món đồ cho mùa lạnh vào…