Như thế nào được gọi là local brand? Local Brand được giới trẻ biết đến và ủng hộ đông đảo,…