Local brand hiện nay đã không còn quá xa lạ với giới trẻ đặc biệt…