Có thể thấy từ lâu phong cách cách thời trang Streetwear đang dần xóa đi…