Trong khi một số local brand hiện nay của Việt Nam đang hì hục theo…