Global Brand Nike là ai? Global Brand Nike là một tập đoàn đa quốc gia…