Cùng điểm qua 5 Global brand người "làm thời trang" hay hội nghiện "mua sắm"…