Dime đang tiếp tục mối quan hệ hợp tác lâu dài với thương hiệu giày…