"Ông lớn" Global brand Nike chính thức kết hợp cùng Skepta cho ra mắt "cực…