Ra đời với tiêu chí tạo ra dòng sandal Việt dành riêng cho thế hệ…