Ra đời với tiêu chí tạo ra dòng sandal Việt dành riêng cho thế hệ Z – Yêu thích sự mới…