Thời trang, phong cách hiện đại ngày nay đã đi một chặng đường rất dài,…