Danh sách các local brand Việt Nam mới nhất.Nếu trong quá trình cập nhật thiếu sót các brand nào bạn…