Bộ đôi "kỳ lạ" Classic Clog và Classic Sandal Diplo và Crocs đã hợp tác…