Sau lần đầu làm việc cùng nhau cho buổi trình diễn thời trang nam cho mùa thu năm 2021 của Parisian house. Kim Jones và Kenny Scharf đã trở lại với một bộ sưu tập khác của Dior