Sau lần đầu làm việc cùng nhau cho buổi trình diễn thời trang nam cho…