Trong những năm trở lại gần đây, làn sóng local brand đã lan tỏa mạnh…