Nhắc đến các tín đồ đam mê giày và cả cộng đồng yêu mến thời…