Chân váy ngày xưa chỉ dành cho những cô gái bánh bèo nữ tính, giờ…