Giới trẻ ngày nay thay vì quan tâm đến những balo thông thường thì Balo Local Brand đang là items…