Ví là phụ kiện rất quan trọng của phái mạnh, không chỉ lưu trữ tiền…