Ban nhạc huyền thoại Metallica gần đây đã giới thiệu một sự hợp tác mới…