Với ưu điểm " dễ phối, dễ mặc" chắc chắn Tee Basic chính là items…