Local brand Bad Rabbit Club và "Chú Thỏ sắc màu" đã xâm chiếm trái tym…