Local brand giá rẻ Đà Nẵng, Sài Gòn hay Hà Nội nào chiếm sóng thời…