Trong những năm gần đây,  làn sóng y2k đang trở lại và thống trị một…