Sweater local brand là một item không thể thiếu trong tủ đồ của bất kì…