Local brand đang là một hiện tượng thời trang ngày càng được ưa chuộng trong…