Nhắc đến sản phẩm streetwear của các local brand Việt Nam, Áo khoác form rộng là một thiết kế điển…