Varsity jacket local brand đang là một item cực hot đến từ nhà DAVIES. Hãy…