Việc lựa chọn mua các items Local Brand dưới 200K đã không còn mấy xa…