Chỉ còn một vài ngày nữa thôi là Tết nguyên đán chính thức gõ cửa nhà tất cả mọi người….