FAULTIER

Được thành lập và ra đời năm 2021, FAULTIER ra đời lấy cảm hứng từ giới trẻ Việt Nam và văn hoá thành thị, các sản phẩm của FAULTIER khai thác tập trung vào việc khám phá bản thân của tuổi trẻ trước thế giới rộng lớn. Qua đó, FAULTIER muốn kết nối và xây dựng một cộng đồng các bạn trẻ mạo hiểm, khác biệt, sáng tạo và không sợ thất bại thông qua ngôn ngữ thời trang.

Một vài sản phẩm của FAULTIER

Thông tin liên hệ

Instagram: faultier.official

Facebook: FAULTIER

Shopee: https://shopee.vn/faultier.design