HAVE A SMILE DAY là một thương hiệu quần áo được thành lập từ năm 2019 và đang được phát triển tại thành phố HCM.

Với phương châm đem đến những sản phẩm form dáng thoải mái sẽ giúp cho các cô gái hiện đại luôn tìm được sự tự do tự tại trong chính những trang phục thường nhật của mình.

Thể hiện đúng tinh thần của của Have a Smile Day, local brand luôn mang tới màu sắc của mùa hè, của trời và biển, đưa bạn về với thế giới tự do của tinh thần và thân thể.

Thông tin liên hệ

Facebook: https://www.facebook.com/haveasmiledayy

Instagram: https://www.instagram.com/_haveasmileday_/

Shopee: https://shopee.vn/_haveasmileday_